Earlier governments in Denmark
 

År Parti(er) Statsminister
1901-1905 Venstre (V) J. H. Deuntzer
1905-1908 Venstre (V) J. C. Christensen
1908 Venstre (V) J. C. Christensen
1908-1909 Venstre (V) H. Neergaard
1909 Venstre (V) Holstein-Ledreborg
1909-1910 Radikale (RV) C. Th. Zahle
1910-1913 Venstre (V) Klaus Berntsen
1913-1920 Radikale (RV) C. Th. Zahle
1920 Forretningsministerium Otto Liebe
1920 Forretningsministerium M. P. Friis
1920-1922 Venstre (V) N. Neergaard
1922-1924 Venstre (V) N. Neergaard
1924-1926 Socialdemokratiet (S) Th. Stauning
1926-1929 Venstre (V) Th. Madsen-Mygdal
1929-1940 Socialdemokratiet (S)
Radikale (RV)
Th. Stauning (S)
1940-1942 Samlingsregering Th. Stauning (S)
1942 Samlingsregering V. Buhl (S)
1942-1943 Samlingsregering E. Scavenius (RV)
29. aug. 1943 
- 5. maj 1945
Ingen regering i Danmark  
1945 Samlingsregering
Modstandsbevægelsen
V. Buhl (S)
1945-1947 Venstre (V) Knud Kristensen
1947-1950 Socialdemokratiet (S) Hans Hedtoft
1950-1953 Venstre (V)
Konservative (KF)
Erik Eriksen (V)
1953-1955 Socialdemokratiet (S) Hans Hedtoft
1955-1957 Socialdemokratiet (S) H. C. Hansen
1957-1960 Socialdemokratiet (S)
Radikale (RV)
Retsforbundet 
H. C. Hansen (S)
1960 Socialdemokratiet (S)
Radikale (RV)
Retsforbundet
Viggo Kampmann (S)
1960-1962 Socialdemokratiet (S)
Radikale (RV)
Viggo Kampmann (S)
1962-1964 Socialdemokratiet (S)
Radikale (RV)
Jens Otto Krag (S)
1964-1968 Socialdemokratiet (S) Jens Otto Krag
1968-1971 Radikale (RV)
Venstre (V)
Konservative (KF)
H. Baunsgaard (RV)
1971-1972 Socialdemokratiet (S) Jens Otto Krag
1972-1973 Socialdemokratiet (S) Anker Jørgensen
1973-1975 Venstre (V) Poul Hartling
1975-1978 Socialdemokratiet (S) Anker Jørgensen
1978-1979 Socialdemokratiet (S)
Venstre (V)
Anker Jørgensen (S)
1979-1982 Socialdemokratiet (S) Anker Jørgensen
1982-1988 Konservative (KF) 
Venstre (V)
Centrum-demokraterne (CD)
Kristligt Folkeparti (KRF)
Poul Schlüter (K)
1988-1990 Konservative (KF)
Venstre (V)
Radikale (RV)
Poul Schlüter (K)
1990-1993 Konservative (KF)
Venstre (V)
Poul Schlüter (K)
1993-1994  Socialdemokratiet (S) 
Radikale (RV)
Centrum-demokraterne (CD)
Kristligt Folkeparti (KRF)
 Poul Nyrup Rasmussen (S)
1994-1996  Socialdemokratiet (S)
Radikale (RV)
Centrum-demokraterne (CD)
 Poul Nyrup Rasmussen (S)
1996-2001 Socialdemokratiet (S)
Radikale (RV)
 Poul Nyrup Rasmussen (S)
2001-2009 Venstre (V)
Konservative (KF)
Anders Fogh Rasmussen (V)
2009- Venstre (V)
Konservative (KF)
Lars Lykke Rasmussen (V)
     

Oversigt startende i år 810  -  Andre lande 

Politiske partier i Danmark


kommetarer til denne side

 

Hit Counter